Zobacz także

Teatr Wielki Opera Narodowa z grandMA2

Dostarczyliśmy i zainstalowaliśmy w Teatrze Wielkim Operze Narodowej dwa zestawy sterowania oświetleniem na bazie systemu grandMA2, wyposażając nimi Salę Moniuszki oraz Salę Młynarskiego.

System grandMA2 w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Obydwa zestawy umożliwiają pracę nad spektaklem dwóm operatorom jednocześnie, zapewniają przesył danych DMX z kabiny na scenę siecią Ethernet (do bramek Ethernet-DMX), oraz udostępniają zaawansowane zdalne sterowanie.

Elastyczność i popularność systemu zapewni swobodę pracy zarówno nad własnymi realizacjami teatru, oraz łatwiejszą współpracę w realizacjach zewnętrznych.

Do dokładniejszego opisu zapraszamy na stronę z opisem w dziale realizacji.