Nie można już wypełnić formularza.

Szkolenie MA dot2

18 marca 2019

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 7 marca 2019 r.

Termin: (1 dzień) 18 marca 2019r. w godzinach 9:00 – 14:00 (9:00 - 9:30 recepcja)

Miejsce: siedziba LTT
ul. Bakalarska 17
02-212 Warszawa

Szczegółowy plan szkolenia:
 • 9:00 – 9:30
  Recepcja
 • 9:30 – 10:00
  Omówienie systemu sterowania dot2
 • 10:00 – 10:15
  Przerwa
 • 10:15 – 11:00
  Patchowanie, pliki opisowe
  Sterowanie urządzeniami oraz mediaserwerami
  Programowanie z użyciem Grup
  Programowanie z użyciem Presetów
  Zapis prostej kolejki Cue
 • 11:00 – 11:15
  Przerwa
 • 11:15 – 11:45
  Zapis do różnych rodzajów Playbacków (przycisk, suwak)
  Użycie różnych metod zapisu i modyfikacji Cue (Store, StoreLook, Update)
  Chasery – programowanie
  Efekty – programowanie
 • 11:45 – 14:00
  Próby techniczne na konsoletach
 • 14:00
  Zakończenie szkolenia

Ilość i rezerwacja miejsc: Zgłoszenia na szkolenie można dokonać wypełniając formularz znajdujący się obok. (jeden formularz dla jednego uczestnika). Ilość miejsc jest ograniczona, o rezerwacji decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. .

Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie rezerwacji telefonicznie lub mailowo. LTT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podania przyczyny.

Koszt szkolenia: dla jednego uczestnika to 250,- zł netto (307,50 zł brutto). Dojazd oraz ewentualne zakwaterowanie na własny koszt.

Do zobaczenia!

Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na szkolenia@ltt.com.pl

Formularz zgłoszeniowy

Wszystkie miejsca na to szkolenie są już zarezerwowane