Szkolenie MA dot2

29 października 2018

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 16 października 2018 r.

Termin: (1 dzień) 29 października 2018r. w godzinach 9:00 – 14:00 (9:00 - 9:30 recepcja)

Miejsce: siedziba LTT
ul. Bakalarska 17
02-212 Warszawa

Szczegółowy plan szkolenia:
 • 9:00 – 9:30
  Recepcja
 • 9:30 – 10:00
  Omówienie systemu sterowania dot2
 • 10:00 – 10:15
  Przerwa
 • 10:15 – 11:00
  Patchowanie, pliki opisowe
  Sterowanie urządzeniami oraz mediaserwerami
  Programowanie z użyciem Grup
  Programowanie z użyciem Presetów
  Zapis prostej kolejki Cue
 • 11:00 – 11:15
  Przerwa
 • 11:15 – 11:45
  Zapis do różnych rodzajów Playbacków (przycisk, suwak)
  Użycie różnych metod zapisu i modyfikacji Cue (Store, StoreLook, Update)
  Chasery – programowanie
  Efekty – programowanie
 • 11:45 – 14:00
  Próby techniczne na konsoletach
 • 14:00
  Zakończenie szkolenia

Ilość i rezerwacja miejsc: Zgłoszenia na szkolenie można dokonać wypełniając formularz znajdujący się obok. (jeden formularz dla jednego uczestnika). Ilość miejsc jest ograniczona, o rezerwacji decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. .

Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie rezerwacji telefonicznie lub mailowo. LTT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podania przyczyny.

Koszt szkolenia: dla jednego uczestnika to 120,- zł netto (147,60 zł brutto). Dojazd oraz ewentualne zakwaterowanie na własny koszt.

Do zobaczenia!

Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na szkolenia@ltt.com.pl

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 października 2018

Imię uczestnika

Nazwisko uczestnika

Nazwa firmy, organizacji lub instytucji, w której zatrudniony jest uczestnik

Numer Identyfikacji Podatkowej

Oświadczam że zapoznałem się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi udziału w szkoleniu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LTT Sp. zo.o. moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883).