Opera i Filharmonia Podlaska

Galeria

Zobacz także

Zobacz film TVP o technologii sceny w Operze Podlaskiej

Z okazji zbliżającego się otwarcia Opery Podlaskiej TVP Białystok stworzyła serię programów o nowym budynku. Trzeci odcinek serii traktuje m.in. o technologii sceny.

Opera Podlaska prawie ukończona - galeria zdjęć

Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia nowego gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Postęp prac w Operze Podlaskiej – galeria zdjęć

Zapraszamy do zapoznania się z postępami przy budowie i wyposażaniu Opery Podlaskiej w Białymstoku!

Opera Krakowska

Konsorcjum technologiczne, którego liderem było LTT, wykonało w 2008 r. projekt i realizację technologii scenicznych dla nowego budynku Opery Krakowskiej.

Rodzaj realizacji:

Miejsce realizacji:

Opera Podlaska. Projekt - M. Budzyński, Z. Badowski, K. Ilmurzyńska

W Białymstoku powstał jeden z największych obiektów kulturalnych w Polsce. Budynek Opery Podlaskiej mieści salę główną na ponad 800 miejsc, salę kameralną i sale prób dla chóru, baletu i orkiestry; na zewnątrz znajduje się także amfiteatr. Konsorcjum pod przewodnictwem LTT wykonało w Operze całość technologii scenicznych.

O realizacji w Operze Podlaskiej

Opera Podlaska znajduje się przy ulicy Kalinowskiego na malowniczym wzgórzu św. Magdaleny. Budynek wtapia się w otoczenie – podobnie jak zbocza wzgórza, jego ściany porastać będzie naturalna zieleń. Autorem projektu jest profesor Marek Budzyński, który pracował m.in. nad projektami gmachów Sądu Najwyższego w Warszawie i Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Wykorzystanie roślinności i koloru zielonego to charakterystyczne elementy stylu tego architekta, widoczne zwłaszcza w pokrytym ogrodami budynku BUW.

Projekt technologii scenicznych wykonany został przez firmę EMWU-Projekt. Konsorcjum pod przewodnictwem LTT było odpowiedzialne za koordynację organizacyjną projektu wykonawczo-warsztatowego technologii sceny głównej, kameralnej i trzech sal prób jak i wykonanie samych technologii scenicznych w tych salach. W skład konsorcjum weszły firmy:

  • LTT Sp. z o.o., lider konsorcjum
  • Waagner Biro
  • Promont
  • M. Ostrowski

Rolą firmy LTT w konsorcjum była koordynacja projektu wykonawczego technologii scenicznych, stworzenie projektu wykonawczego oświetlenia, wykonanie oświetlenia technologicznego i akustyki oraz dostarczenie wyposażenia dodatkowego.

O technologii na scenach Opery

Scena główna

Scena główna Opery Podlaskiej charakteryzuje się bardzo wysokim, bo aż szesnastometrowym otworem portalowym (kubatura sali to aż 18000 metrów sześciennych). Zainstalowana została kurtyna wagnerowska (odciągana do narożników). Mechanikę sceny górnej tworzą 4 mosty oświetleniowe, 49 wyciągów liniowych i 4 wyciągi poprzeczne.

W ramach mechaniki dolnej zainstalowane zostąły cztery dwupoziomowe zapadnie sceniczne oraz zapadnia orkiestronu. Dodatkowo na dolnym poziomie zapadni scenicznych poruszają się dwie ruchome zapadnie osobowe. Każda z zapadni scenicznych posiada w górnej części wyjmowane klapy, pozwalające na pięć różnych pozycji zapadni osobowych.

Scena posiada kieszeń tylną oraz boczną umieszczoną po prawej stronie. W kieszeni tylnej zainstalowana jest kaseta sceniczna ze sceną obrotową oraz sześć sztankietów ułatwiających ustawianie dużych dekoracji. W kieszeni bocznej znajdują się cztery wózki sceniczne o wymiarach 3 metry na 14 metrów.

Nad widownią znajduje się 10 ruchomych mostów, pod którymi zawieszone są szklane ekrany akustyczne. Wykorzystując ruchome mosty i zmienny kąt zawieszenia ekranów możliwe jest dowolne kształtowanie akustyki widowni. Dwa z mostów pełnią także rolę mostów oświetleniowych. Wokół widowni zainstalowane są kurtyny akustyczne, którymi można dodatkowo wpływać na rozchodzenie się dźwięku. Na potrzeby koncertów Opera posiada także składaną muszlę koncertową.

Firma LTT dostarczyła również fotele na widownię. Scena została dodatkowo wyposażona w cztery komplety składanych, przejezdnych trybun po 96 miejsc każda – dzięki temu widownia może być dodatkowo powiększana poprzez ustawienie trybun na scenie, w zależności od zamysłu reżysera spektaklu.

LTT dostarczyło system sterowania oświetleniem oparty na konsoletach Compulite Vector i regulatorach Compulite; system działa w protokole Ethernet. Wykorzystano 288 obwodów regulowanych. Park oświetleniowy Opery składa się m.in. z reflektorów firmy Robert Juliat.

Scena kameralna

Sala kameralna ma kubaturę 2100 metrów sześciennych i mieści około 130 osób w zależności od potrzeb spektaklu. W sali istnieje możliwość różnorakiego kształtowania sceny i widowni dzięki zastosowaniu składanych trybun składających się z czterech niezależnych zespołów przejezdnych, a także dzięki 54 regulowanym mechanicznie podestom o zmiennej wysokości umieszczonym we wnęce podłogowej i 40 dodatkowym, przenośnym podestom.

Nad sceną znajduje się 6 sztankietów elektrycznych. Podobnie jak na sali głównej, system sterowania oparty jest na sprzęcie Compulite. Zainstalowanych zostało ponad 70 obwodów.

Dostarczone zostało także wyposażenie dla trzech sal prób – chóru, orkiestry i baletu. Są to m.in. ściany akustyczne oraz tłumiące dźwięki ekofony na suficie.